Lodge L8SK3 Tavë e parapërpunuar 10-1/4 inç

19,90 dollarë